Where to eat

Coffee shops
2 establishments
 • 095 834 1661
 • Shevchenka St, 39
 • Lenin St, 14
Restaurants
6 establishments
 • 050 238 3538
 • Vulytsya Vokzalʹna, 1 П
 • Vulytsya Ostrovsʹkoho, 1
 • 063 828 5646
 • Vesniana St, 1
 • 063 404 3036
 • Vulytsya Odesʹka
 • 068 170 0093
 • Polevaya St, 2-Б
 • 095 333 0043
 • Lenin St, 51б

Submit a request to add a business

Submit an application
Digital passport